• Živinice, Gornje Dubrave b.b., BiH
 • +387 35 302 400
 • Bosanski
 • English
  booked.net

  Vodič za medije

  Sve medijske kuće želimo upoznati sa određenim pravilima i procedurama na Međunarodnom aerodromu Tuzla.

  Međunarodni aerodrom Tuzla, predstavlja pogranično područje, koje podrazumijeva izvjesna ograničenja u kretanju.

  Ukoliko želite posjetiti Međunarodni aerodrom Tuzla  svaka posjeta predstavnika medija prethodi obaveznu najavu dolaska putem dopisa mailom ili faksom, sa sljedećim podacima:

  • medijska kuća iz koje dolazite
  • razlog, lokacija i predviđeno vrijeme snimanja (datum i sat)
  • ime, prezime i broj lične karte svih članova ekipe
  • kontakt telefon redakcije

  Svaki zahtjev dužni ste poslati, najmanje 24 h ranije, na sljedeće adrese:

  E-mail : security@tuzla-airport.ba

  E-mail : opcentar@bih.net.ba

  Fax: +387 35 745 750

  Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije molimo da kontaktirate sljedeći broj:

  Telefon: +387 61 663 135

  hello.