• Živinice, Gornje Dubrave b.b., BiH
 • +387 35 302 400
 • Bosanski
 • English
  booked.net

  Česta pitanja

  Prtljag/Wizz Air

  Od 1. Novembra 2018. godine, svi putnici će imati pravo da u kabinu besplatno unesu jednu ručnu torbu veličine do 40 x 30 x 20 cm koju trebaju smjestiti ispod sjedišta ispred sebe.

  Putnicima koji su kupili WIZZ prioritet biće dozvoljeno da unesu jednu dodatnu torbu sa točkovima maksimalne veličine do 55 x 40 x 23 cm.

  Osim toga, Wizz Air je uveo novu vrstu predate torbe težine do 10 kg, pored dostupnih opcija od 20 i 32 kg.

  DOPUŠTENI PRTLJAG

  Na WIZZ letove svaki putnik može ponijeti:

  • Jednu ručnu torbu (maks. veličine 40 x 30 x 20 cm, 10 kg), smještenu ispod sjedišta.
  • Do šest komada predanog prtljaga, od kojih se najviše tri mogu kupiti na internetu na wizzair.com ili putem pozivnog centra, dok se ostali mogu kupiti na aerodromu.
  • Predmete kupljene u bescarinskoj zoni nakon sigurnosne provjere.

  WIZZ Prioritet

  Ako kupite uslugu WIZZ prioritet (ili ako imate pravo na WIZZ prioritet putem paketa WIZZ Privilege Pass, WIZZ GO ili WIZZ Plus), imate pravo da sa sobom ponesete besplatnu ručnu torbu (maks. veličine 40 x 30 x 20 cm) i dodatnu torbu sa točkovima (maks. 55 x 40 x 23 cm). Garantovano možete unijeti obje torbe u kabinu, osim ako to nije moguće zbog operativnih ograničenja.

  Putnici koji nemaju uslugu WIZZ Prioritet

  Putnici imaju pravo putovati s jednom besplatnom ručnom torbom (maks. veličine 40 x 30 x 20 cm). Ako ne kupite uslugu WIZZ prioritet a vaša torba prelazi ove dimenzije platit ćete taksu za prtljag prevelikih dimenzija na aerodromu.

  Tečnost se može unijeti u avion samo u spremniku maksimalne zapremine 100 ml, koji je zapakovan u prozirnu plastičnu kesu od 1 litar koja se može ponovo zatvoriti, dimenzija 20 × 20 cm. Vaš prtljag će biti pregledan na aerodromu.

  Dodatni predmeti u avionu

  Sljedeće predmete možete unijeti u avion bez plaćanja naknade:

  • kaput ili prekrivač,
  • mobilni telefon,
  • štivo za čitanje tokom leta,
  • za djecu mlađu od dvije godine: hranu za vrijeme trajanja leta i sklopivu dječiju nosiljku ili malu kolijevku,
  • par štaka za osobe sa invaliditetom.

  Ukoliko vaše dimenzije ne budu odgovarajuće na aerodromu ćete platiti naknadu za prtljag.

  Predati prtljag

  Veličina i težina

  Predani prtljag ne može imati dimenzije veće od:

  • Širina: 149 cm
  • Visina: 119 cm
  • Dužina: 171 cm

  Tipovi torba koje se deklarišu kao predani prtljag:

  • Predana torba težine do 10 kg
  • Predana torba težine do 20 kg
  • Predana torba težine do 32 kg

  Možete prijaviti do 3 komada predanog prtljaga. Wizz Air je uveo novu vrstu predane torbe dozvoljene težine do 10 kg, pored dostupnih opcija od 20 i 32 kg. Možete prijaviti maksimalno jednu torbu težine do 10 kg, dvije torbe od 20 kg ili tri torbe od 32 kg. Druge kombinacije prijavljenih torbi nije moguće kupiti putem interneta.

  Jedna dječija kolica / sklopiva dječija nosiljka / autosjedalica za djecu mogu se besplatno predati za svako malo dijete

  Nadogradnja prtljaga

  Ako vam je potrebno više prostora, možete dodati kategoriju predanog prtljaga svojoj rezervaciji tako što ćete platiti taksu za prtljag. Možete dodati do tri komada predanog prtljaga putem interneta i još tri komada na aerodromu.

  Platite naknadu za predani prtljag prilikom rezervacije leta ili, dodajte opciju predanog prtljaga na stranici sa detaljima vašeg leta, najkasnije tri sata prije polaska.

  Prekomjerni prtljag

  Moguće je putovati sa dosta prtljaga.

  Prijavite do šest komada prtljaga po letu – uz plaćanje takse za prtljag za svaki komad posebnoplatite taksu za prva tri komada prtljaga putem interneta, a ako imate još prtljaga ostatak možete platiti na aerodromu.

  Takse za prtljag na aerodromu su veće za bilo koji dodatni komad predanog prtljaga. Izvagajte torbe prije dolaska jer se na aerodromu naplaćuje dodatna taksa za torbe težine između 20 kg i 32 kg. Maksimalna težina po komadu prtljaga je 32 kg.

  SIGURNOST

  Povedite računa da u predanom prtljagu ne nosite neki od sljedećih predmeta:

  • gotovinu, obveznice, nakit, plemenite metale, drago i poludrago kamenje,
  • računare, fotoaparate, videokamere, mobilne telefone ili druge elektronske uređaje i opremu za njih,
  • službene, poslovne ili privatne dokumente,
  • putne ili druge identifikacijske dokumente,
  • ključeve,
  • tečnost,
  • lijekove,
  • umjetnička djela ili umjetničke predmetei
  • kvarljivu robu.

  Ako predani prtljag sadrži bilo koju od gore navedenih stavki, WIZZ ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak, štetu ili kašnjenje.

  Neki aerodromi mogu imati dodatna ograničenja vezano za predmete koji se smiju nositi u ručnom i/ili predanom prtljagu. U takvim slučajevima, primjenjuju se propisi aerodroma.

  Zabranjeni predmeti

  Zbog zdravstvenih i sigurnosnih razloga, u avion se ne mogu unijeti sljedeći predmeti:

  • predmeti koji mogu dovesti u opasnost avion, osobe ili imovinu
  • predmeti koji mogu biti oštećeni tokom transporta zrakom
  • predmeti koji su neprikladno zapakovani
  • predmeti koji su zabranjeni važećim zakonima, propisima ili naredbama države iz koje ili u koju se leti ili teritorije preko koje se leti
  • predmeti koji nisu pogodni za nošenje zbog svoje težine, veličine ili bilo koje druge neobične karakteristike
  • predmeti koji mogu uzrokovati nelagodu ili mučninu osobama u avionu
  • oružje, municija i eksplozivi uključujući lovačko ili sportsko oružje
  • predmeti ili supstance koji izgledaju kao oružje, municija ili eksploziv
  • zapaljive supstance (osim: alkoholna pića, sprej za kosu, parfem, kolonjsku vodu)
  • radioaktivne materijale
  • kondenzovani gas (osim: CO2 koji se koristi za pomicanje umjetnih udova; spremnik zapaljivog gasa koji se koristi za samostalno napuhavanje prsluka za spašavanje);
  • otrovne ili zarazne supstance
  • korozivne supstance (osim: žive u termometrima, barometrima i baterijama invalidskih kolica)
  • aktovke i torbe za dokumente s ugrađenim alarmnim uređajima, litijske baterije ili pirotehnički materijal
  • predmeti i materijali koji ugrožavaju sigurnost, imovinu, život, zdravlje i tjelesni integritet osoba u avionu
  • bilo koji materijal koji je zabranjen pravilima i propisima zemalja kroz koje prtljag putuje
  • bilo koji predmet koji nije pogodan za prevoz zbog svoje težine, veličine ili neke druge karakteristike
  • ostaci ljudskih tijela
  • bilo kakvo ljepilo ili boja
  • svi predmeti koji su navedeni u Tehničkim uputstvima za siguran transport opasnih materija Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (International Civil Aviation Organization, ICAO), kao i u Propisima za upravljanje opasnim materijama Asocijacije za zračni prevoz (International Air Transport Association, IATA)

  Ako ste zapakovali bilo koji od ovih predmeta, nećemo biti u mogućnosti da preuzmemo vaš prtljag. Ako još uvijek imate nekih nejasnoća, obratite nam se prije pakovanja!

  Putnikova je obaveza da odgovori na sve zahtjeve službenika obezbjeđenja ako je to potrebno. Ako komad prtljaga ne bude transportovan jer putnik nije ispunio sigurnosne zahtjeve, Wizz Air neće biti odgovoran za bilo kakve povezane troškove.

  Zbog opšte sigurnosti, na svim našim letovima se pridržavamo sljedećih državnih propisa u vezi sa ograničenjima za transport tečnosti u kabinskom prtljagu:

  • tečnost se nalazi u spremniku maksimalne zapremine 100 ml,
  • svi spremnici za tečnost maksimalne zapremine od 100 ml koji mogu bez problema da stanu u prozirnu plastičnu kesu od 1 litra koja se može ponovno zatvoriti, dimenzija 20×20 cm,
  • plastičnu kesu treba pokazati odvojeno na sigurnosnoj provjeri,
  • tečnost koja ne ispunjava zahtjeve koji su ovdje navedeni uklonit će službenici aerodromskog obezbjeđenja, stoga je potrebno da veoma vodite računa prilikom pakovanja ručnog prtljaga.

  SPORTSKA OPREMA

  Prevezite sportsku opremu WIZZ-om uz plaćanje dodatne naknade za sportsku opremu! Sljedeći predmeti se mogu prevoziti:

  • skije, daska za skijanje, oprema za surfanje, torbe za golf spakovane u futrolu,
  • motke za skakanje mogu biti prihvaćene za transport samo ako su zapakovane u tekstilne vreće, bicikli zapakovani u transportne kofere za bicikle sa uklonjenim točkovima i pedalama i upravljačem okrenutim paralelno ili obloženim kartonom, pod uslovom da su gume izduvane,
  • oprema za ronjenje s praznim bocama za ronjenje, uklonjenim izvorom napajanja i prekidačem sijalica postavljenim u položaj “OFF” (ISKLJUČENO), rogovi i trofeji sa važećim veterinarskim certifikatom.

  Imajte na umu da vam ne možemo obezbijediti materijal za pakovanje. Vodite računa da spakujete sportsku opremu u skladu sa gore navedenim zahtjevima. Ako oprema nije ispravno zapakovana, nećemo biti u mogućnosti da je prevezemo.

  ŽIVOTINJE

  Nije dozvoljeno unošenje kućnih ljubimaca u avion, osim pasa vodiča. Ne zaboravite ponijeti odgovarajuću putnu dokumentaciju za psa vodiča: ova dokumentacija treba biti usklađena sa propisima odredišnih država.

  MUZIČKI INSTRUMENTI, LOMLJIVI I GLOMAZNI PREDMETI

  U kabinu aviona možete unijeti futrolu za muzički instrument maksimalne dužine 80 cm. Preostale dimenzije futrole ne smiju biti veće od 40 x 23 cm.

  Ako instrument sa svojom futrolom za transport nema dimenzije veće od 55 x 40 x 23 cm i nije teži od 10 kg, tada ga možete nositi kao kabinski prtljag.

  Primjeri ovakvih instrumenata su violine, viole, flaute, klarineti, trube, ukulele.

  Veličinu torbe muzičkog instrumenta treba provjeriti na mjeraču dimenzija za ručni prtljag: širina i dubina moraju odgovarati, a visina treba biti manja za otprilike 1,5 put od dozvoljene visine, mali muzički instrument predstavlja vaš kabinski prtljag i samo njega možete unijeti u avion.

  Muzički instrument mora biti odložen u odjeljak iznad glave.

  Muzički instrumenti koji se ne uklapaju u gore navedene dimenzije i koji ne mogu biti transportovani kao predani prtljag, mogu se smjestiti na dodatno sjedište u avionu nakon kupovine dodatnog sjedišta.

  Rezervacija se može izvršiti i putem interneta: u polje za ime putnika unesite “EXST”, a u polje za prezime unesite prezime putnika.

  Iz sigurnosnih razloga, instrumenti koji se smještaju na dodatno sjedište u kabini ne mogu biti postavljeni u redovima izlaza za nuždu i u prvom redu, i moraju se postaviti na sjedište do prozora.

  Instrumenti koji su veći od čela (npr. kontrabas, harfa itd.) moraju se predati sa oznakom “Ograničena odgovornost”.

  Oznake ograničene odgovornosti

  Prtljag koji je oštećen, lomljiv, glomazan, neodgovarajuće zapakovan, kasno predan, kao i prtljag prevelikih dimenzija, bit će prihvaćen za transport samo uz oznaku “Ograničena odgovornost” na prtljagu. Wizz Air ne može prihvatiti odgovornost za ovakve predmete.

  hello.