• Živinice, Gornje Dubrave b.b., BiH
 • +387 35 302 400
 • Bosanski
 • English
  booked.net

  Putnici sa smanjenom pokretljivošću

  Putnik se smatra putnikom s invaliditetom ukoliko njegovo fizičko, medicinsko ili mentalno stanje zahtijeva individualnu pažnju i pomoć pri ukrcavanju i iskrcavanju u zračnom saobraćaju, pomoć tokom boravka i procedure leta na aerodromu Tuzla.

  Putnici s invaliditetom su putnici koji koriste invalidska kolica

  Dijele se na tri kategorije:

  • WCHR – putnik sa ograničenom pokretnošću, zahtijeva invalidska kolica za udaljenost od/do zrakoplova;
  • WCHS – putnik s vrlo ograničenom pokretnošću , potrebna su invalidska kolica od/do aviona, potrebna je pomoć uz/niz stepenice, ali putnik može samostalno do svog sjedišta u kabini zrakoplova;
  • WCHC – putnik je potpuno nepokretan.

  Nepokretan putnik (WCHC) ili putnik koji se ne može brinuti za sebe tokom procedure leta ne može putovati sam, mora imati pratnju koja će se brinuti za njega za vrijeme procedura i trajanja leta a aerodromska služba prihvata i otpreme putnika osoblje će pružiti svu potrebnu pomoć.

  Informacija za putnike koji imaju vlastita kolica – baterije

  Samo ručna invalidska kolica te invalidska kolica koja rade na pogon baterije sa suhom ćelijom koja je zaštićena od istjecanja se mogu prihvatiti pod uvjetom da su terminali izolirani da bi se spriječili slučajni kratki spojevi. Baterija mora biti sigurno pričvršćena na invalidska kolica.

  Ove kategorije putnika moraju imati medicinski certifikat da su sposobni da putuju ne stariji od 6 dana od datuma putovanja u kojem je navedeno da je putnik sposoban da putuje zrakoplovom

  Putnici koji imaju oštećenje vida (BLND) ili sluha (DEAF)

  • Ova kategorija putnika zahtijeva posebnu pažnju tokom prijave za let do ukrcavanja u zrakoplov.
  • Ukoliko nisu u pratnji putnici će imati asistenciju od strane osoblja aerodroma od šaltera za registraciju putnika do zrakoplova.

  Molimo pratnju navedenih putnika da aerodromska invalidska kolica preuzmu na šalteru informacija.

  Stručno osoblje aerodroma se pažljivo brine o ovoj kategoriji putnika i bit ćemo na usluzi do ukrcavanja u zrakoplov.

  Savjet / preporuka: putnici sa invaliditetom odnosno smanjenom pokretljivošću prilikom kupovine karte trebaju se deklarisati kao takvi ( ili najkasnije 48 sati prije početka putovanja ) kako bi dobili adekvatnu i stručnu pomoć na aerodromu.

  hello.