• Tuzla, Gornje Dubrave b.b., BiH
 • +387 35 302 400
 • Bosanski
 • English

  RED LETENJA od 26.03.2021 DO 01.04.2021 GODINE

   

  SUBOTA NEDELJA
  ↗ODLAZAK ↙DOLAZAK ↗ODLAZAK ↙DOLAZAK
  Frankfurt Hahn 06:35 11:00 Dortmund 06:50 11:40
  Malmo 06:35 11:30 Stockholm Skavsta 11:15 16:55
  Memmingen 12:00 15:35 Berlin Brandenburg 12:25 16:40
  Basel Mulhouse 12:10 16:10 Cologne 17:10 21:45
  Gothenburg 17:10 22:45

   

  PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA
  ↗ODLAZAK ↙DOLAZAK ↗ODLAZAK ↙DOLAZAK ↗ODLAZAK ↙DOLAZAK
  Malmo 06:10 11:00 Basel Mulhouse 06:30 10:30 Dortmund 11:25 15:50
  Dortmund 11:15 21:40 Memmingen 19:25 22:55 Stockholm Skavsta 16:20 21:55
  Gothenburg 11:45 17:15
  Frankfurt Hahn 17:45 22:05
  hello.