• Tuzla, Gornje Dubrave b.b., BiH
 • +387 35 302 400
 • Bosanski
 • English

  [:ba]

  Podaci o kompaniji

  Plan za osnivanje kompanije Wizz Air zamišljen je u junu 2003. godine kada se šest osoba sa velikim spektrom stručnosti u vođenju avio-kompanija i sa velikim prethodnim uspjesima u mnogim djelatnostima udružilo sa Józsefom Váradijem, izvršnim direktorom kompanije. Za samo tri mjeseca kompanija Wizz Air je postala registrirana kompanija spremna za poletanje.

  Prvi let je imala 19. maja 2004. iz Katovica. Danas Wizz Air nudi preko 420 ruta iz 25 baza u regiji: Gdanjsk, Lublin, Poznanj, Katovice, Varšava i Vroclav u Poljskoj; Budimpešta i Debrecin u Mađarskoj; Sofija u Bugarskoj; Bukurešt, Kluž-Napoka, Targu Mureš, Jaši, Sibinj, Krajova i Temišvar u Rumuniji; Kijev u Ukrajini; Prag u Češkoj Republici; Beograd u Srbiji; Vilnijus u Litvaniji; Skoplje u Makedoniji; Riga u Latviji; Tuzla u Bosni i Hercegovini; Kutaisi u Gruziji i Košice u Slovačkoj.

  Nakon decenije stabilnog rasta, kompanija je postala najveći niskotarifni avio-prijevoznik u Srednjoj i Istočnoj Evropi. Wizz Air je uspješno završio početnu javnu ponudu dionica 25. februara 2015. godine te je primljen na Londonsku berzu. Kompanija je registrirana na Londonskoj berzi pod berzovnim simbolom WIZZ te zapošljava više od 2600 osoba.

  Na svoju 11. godišnjicu, maja 2015. godine, WIZZ je najavio kompletno osavremenjavanje brenda i nove boje flote kako bi izašao u susret zahtjevima putnika, zauzimajući tako svoje mjesto među vodećim evropskim avio-kompanijama. Kompanija WIZZ je poprimila življi, svježiji i sofisticiraniji izgled i dojam. Neke od inicijativa koje su uvedene u okviru inicijative unapređenja brenda su dodjela sjedala, prioritet pri ukrcavanju, poboljšani sistem cijena, kao i mnoge druge.

  Air Transport World, vodeći časopis u ovoj grani djelatnosti, dodijelio je kompaniji Wizz Air nagradu “Najbolja niskotarifna avio-kompanija u 2016.”

  Ponuda usluga

  Wizz Air je vrijednosno orijentisana avio-kompanija s fokusom na inovacije u svakom segmentu putovanja. Naš cilj je da učinimo letove dostupne građanima Centralne i Istočne Evrope, kao i da svim putnicima u Evropskoj uniji omogućimo potpuno novi doživljaj putovanja.

  Koristi se najnovija tehnologija kako bi se osiguralo da Wizz Air iskustvo bude izvrsno kako u pogledu usluga tako i u pogledu odnosa cijene i pruženog kvaliteta. Nudimo jednostavan model usluga, što podrazumijeva: putovanje bez karte, korištenje troškovno i vremenski efikasnih sekundarnih aerodroma, jedinstvenu klasu s potpuno kožnim sjedalima i hranu i piće na zahtjev uz dodatno plaćanje.

  Naše nove avione, sa tehnologijom koja je najbolja u klasi, održavaju neke od najboljih kompanija, poput kompanije Lufthansa Technik. To omogućuje kompaniji da putnicima dosljedno pruža visok nivo usluga.

  Aerodromi i mreža

  Wizz Air stalno traži prilike da proširi svoju mrežu odredišta i pruži mogućnost niskotarifnog prevoza. Mi smo odlučni u postizanju najniže troškovne osnove u regiji Srednje i Istočne Evrope, a izbor aerodroma u tome ima presudan značaj. Zbog toga letimo i na primarne i sekundarne te regionalne aerodrome, pri čemu klijentima pružamo ljubaznu i brzu uslugu uz niske troškove koji se odražavaju u WIZZ cijenama. Neprestano vodimo pregovore kako bismo uspostavili mrežu letova na više aerodroma.

  Ljudi

  Vjerujemo da ljudi čine razliku. Članovi našeg tima, kako u avionu tako i na tlu, dijele istu strast: strast prema avijaciji. Wizz Air tim vjeruje u visoke etičke standarde pomognute sjajnim timskim pristupom. Danas naša avio-kompanija zapošljava osoblje posvećeno svom poslu iz različitih zemalja širom Evrope. Zahvaljujući izuzetno posvećenom, stručnom i multikulturalnom upravljačkom timu, vodstvo i motivacija su pokretačke snage kompanije WIZZ i ključni faktor njenog uspješnog poslovanja.

  Wizz Air flota

  Wizz Air ima mladu, jednoobraznu flotu Airbus aviona iz porodice A320, uključujući avione A320 i jedan A321ceo. Wizz Air je u novembru 2015. godine naručio dostavu svog prvog aviona A321ceo, a do 2018. će naručiti još 20.

  Wizz Air je od kompanije Airbus naručio 110 aviona A321neo nove tehnologije sa naprednim sistemima i motorima koji će dodatno smanjiti osnovu troškova Wizz Aira, koji je po tome lider u industriji, kao i emisije ugljičnog dioksida ove kompanije. Sve nove letjelice su opremljene Sharklet uređajima za vrh krila.

  Adresa kompanije

  Wizz Air Hungary Ltd.

  Laurus Offices | Kőér street 2/A | Building B | H-1103 | Budimpešta, Mađarska

  info@wizzair.com
  Gradski sud Budimpešte u svojstvu registra kompanije, reg.br:01-09-964332
  EU PDV broj: HU13122605
  Nadzor: Nacionalna uprava za transport
  Ured civilnog vazduhoplovstva http://www.nkh.gov.hu/a-hatosagrol
  1675 Budimpešta, Pf.: 41.

  [:en]

  Company Information

  The plan to launch Wizz Air was conceived in June 2003 when six people with a wide range of airline expertise and successful track records teamed up with József Váradi, the Company’s Chief Executive Officer. In just three months, Wizz Air was a registered company ready to fly.

  The first flight took off on the 19th of May 2004 from Katowice. Today Wizz Air offers over 420 routes from 25 bases in the region: Gdansk, Lublin, Poznan, Katowice, Warsaw and Wroclaw in Poland; Budapest and Debrecen in Hungary; Sofia in Bulgaria; Bucharest, Cluj-Napoca, Tirgu Mures, Iasi, Sibiu, Craiova, and Timisoara in Romania; Kyiv in Ukraine; Prague in Czech Republic; Belgrade in Serbia; Vilnius in Lithuania; Skopje in Macedonia; Riga in Latvia; Tuzla in Bosnia and Herzegovina; Kutaisi in Georgia and Kosice in Slovakia.

  Following a decade of solid growth to become Central and Eastern Europe’s largest low-cost airline. Wizz Air successfully completed an initial public offering on the 25th of February 2015, and was admitted to the London Stock Exchange. The company is now listed on the LSE under the ticker WIZZ and employs more than 2600 people.

  On its 11th anniversary in May 2015, WIZZ announced a full brand rejuvenation and new aircraft livery to respond to maturing traveller requirements, taking its place among Europe’s major airlines. WIZZ moved to a more vibrant, fresh, sophisticated look and feel. Few of the initiatives introduced in conjunction with the branding initiative were seat allocation, priority boarding, enhanced fare system, amongst many others.

  Wizz Air was named 2016 Value Airline of the Year by Air Transport World, a leading industry magazine.

  Service offering

  Wizz Air is a value-oriented airline focusing on innovation all along the way of the customer journey. Our aim is to make flying affordable for the citizens of the CEE, as well as to provide a new travel experience to all travelers in the EU.

  The latest technology is deployed to ensure that the Wizz Air experience is outstanding both in terms of service and value for money. We offer a simple service model: ticketless travel, cost and time efficient secondary airports, single class all-leather seat configuration and catering on demand for an additional cost.

  Our new, best-in-class technology aircraft is maintained by some of the most reputable companies, such as Lufthansa Technik. This enables the company to achieve a consistently high standard of service for travellers.

  Airports and network

  Wizz Air is continuously looking for opportunities to expand its network of destinations and provide low-cost air transport. We are committed to achieving the lowest cost base in the Central and Eastern European region and airport choice has a crucial impact. This is why we fly to a mix of primary, secondary and regional airports, providing friendly and fast customer service for low costs, which are reflected in WIZZ fares. We are in constant negotiations to establish a network of operations at more airports.

  People

  We believe that people make all the difference. Our team – both onboard and on the ground – share the same passion: the passion for the aviation business. The WIZZ team believes in high ethical standards driven by an excellent team-playing approach. Our airline employs dedicated staff from different countries all over Europe. Thanks to the highly committed, professional and multi-cultural management team, leadership and motivation is the driving force and a key success factor in the WIZZ way of conducting business.

  Wizz Air fleet

  Wizz Air has a young, single type Airbus fleet from the A320 family including A320s and an A321ceo. Wizz Air took delivery of its first A321ceo aircraft in November 2015 and will take over 20 more through 2018.

  Wizz Air has an order with Airbus for 110 new technology A321neo aircrafts with advanced systems and engines that will further reduce Wizz Air’s industry leading cost base as well as the company’s carbon footprint. All new deliveries are fitted with Sharklet wingtip devices.

  Company address

  Wizz Air Hungary Ltd.

  Laurus Offices | Kőér street 2/A | Building B | H-1103 | Budapest, Hungary

  info@wizzair.com
  Metropolitan Court as Court of Registration, Reg.No.:01-09-964332
  EU VAT No: HU13122605
  Supervision: National Transport Authority
  Civil Aviation Office http://www.nkh.gov.hu/a-hatosagrol
  1675 Budapest, Pf.: 41.

  [:]

  hello.